Grafický dizajn



PIKTOGRAMY


Tabuľky na označenie dámskych toaliet - súčasť diplomovej práce (Ne)funkčný priestor (2014)







Návody na použitie dámskych toaliet - súčasť diplomovej práce (Ne)funkčný priestor (2014)









PLAGÁTY


Návrhy plagátov pre umeleckú skupinu Periférne centrá (2013)












Plagáty pre Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici


Predstavenie Ženský zákon (2011)



Workshopy (2013)





Rozpisy predstavení - výber plagátov (2012 - 2014)











LOGÁ



Návrh loga pre trafiku v Banskej Bystrici


Logo pre kaviareň Kupé, Žilina


Logo pre ZŠ s MŠ, Radzovce


Návrh loga pre OZ Spoľach







TRIČKÁ

Grafické podklady a zhotovené tričká pomocou nažehlovacej grafickej fólie